Reolusjonen – sosiale medier!

28 10 2009

omfanget  «did you know» videosnutter er økende. Er det noen som faktasjekker disse snuttene eller er vi så fasinert og overveldet at vi glemmer det?

Samma det- her er hvertfall en til om Social media revolution.  Og ja – jeg blir fasinert og synes de er tankevekkende.

Snurr film   : )

Reklamer
Selvmotsigelse å forby eksterne sosiale medier i bedrifter?

28 10 2009

Er det en selvmotsigelse å forby sosiale medier på internett som eksempelvis facebook og twitter men samtidig stå frem som en kunnskapsbedrift? Er det mulig å satse på interne sosiale medier (kunnskapsdeling) men samtidig gjøre de eksterne sosiale mediene utilgjengelige? Det er i disse dager en heftig debatt om tilgangen til facebook skal stoppes ute i bedrifter verden over. Majoritene argumenterer med misbruk av arbeidstid som sitt sterkeste kort. Tar virkelig bedriftene disse beslutningene basert på rett grunnlag eller baseres det kun på uvitenhet?

Mange spørsmål og mye står ubesvart.

Blogginnlegget «BLOKKERING AV SOSIALE MEDIER PÅ ARBEIDSPLASSEN – å ro baklengs inn i fremtiden» av Sølvi.E.Suongir belyses dette i en interessant påstand. I samme blogginnlegget finner vi også flere interessante linker til samme temaet. Les bloggen til Sølvi og gjør deg opp din egen mening…………

Did you know – Human capital edition – Noe å tenke over?

Social Software internt i bedrifter !

16 10 2009

Det finnes utrolig mange flinke som skriver om markedsføring på nett, nettsamfunn, blogging osv. Det hele handler om å være tilstede ute hos kundene og ikke minst bli omtalt av kundene. Web 2.0 og sosiale medier har endret og kommer til å endre radikalt måten vi samhandler elekronisk. utbredelsen av sosiale medier har eksplodert ute på internett og facebook er blitt den store vinneren som det mest omtalte  samfunnet, paradoksalt nok så er det kun i senere tid at Facebook kan viste til positive økonmiske resultater (ting tar tid).

Hvorfor ta opp dette som tema ift sosiale medier i bedrifter – poenget er at alle har et eksternt fokus på om sosiale medier skal være lovlig å benytte i bedriften (eks. Facebook) samt samtidig om det skal satses aktivt på tilstedeværelse og markedføring i disse kanalene. Svært få har tatt innover seg og lagt til rette for det å ta ut potensiale i å benytte denne samhanlingsmetodikken internt i bedriften. Kan naturlig nok ha med at det å skjønne hele bildet ift måten å arbeide på er  noe som ikke endres over natten, metodikken er ikke lært opp og kulturen er ikke bygget.  Kulturbygging tar mange år og av og til generasjoner, men likevel så har vi gjennom teknologien klart å få halve den norske befolkningen til å få inn facebook i vokabularet. Til og med svigermoren min som aldrig har tatt i en PC har hørt om facebook og alt det «galne ungdommen bruker tiden på».

Kan den nye teknolgien i web 2.0 og arbeidsmetodikken gjennom sosiale medier gi selskapene et konkurransefortinn i fremtiden? Både ift ekstern deltakelse men ikke minst gjennom å implementere denne typen teknolgi og kultur internt i bedriften?

Did you know! er en fantastisk filmsnutt som illustrerer nettopp noen avdet jeg prøver å kommunisere gjennom denne bloggen. Se snutten og tenk de store tankene nettopp ift ditt nettverk og hvordan kunnskap skapes og tilegnes fremover……..

Har du ideer og erfaringer med å bygge denne typen kultur i din bedrift så hiv deg på og gi innspill.