Selvmotsigelse å forby eksterne sosiale medier i bedrifter?

28 10 2009

Er det en selvmotsigelse å forby sosiale medier på internett som eksempelvis facebook og twitter men samtidig stå frem som en kunnskapsbedrift? Er det mulig å satse på interne sosiale medier (kunnskapsdeling) men samtidig gjøre de eksterne sosiale mediene utilgjengelige? Det er i disse dager en heftig debatt om tilgangen til facebook skal stoppes ute i bedrifter verden over. Majoritene argumenterer med misbruk av arbeidstid som sitt sterkeste kort. Tar virkelig bedriftene disse beslutningene basert på rett grunnlag eller baseres det kun på uvitenhet?

Mange spørsmål og mye står ubesvart.

Blogginnlegget «BLOKKERING AV SOSIALE MEDIER PÅ ARBEIDSPLASSEN – å ro baklengs inn i fremtiden» av Sølvi.E.Suongir belyses dette i en interessant påstand. I samme blogginnlegget finner vi også flere interessante linker til samme temaet. Les bloggen til Sølvi og gjør deg opp din egen mening…………

Did you know – Human capital edition – Noe å tenke over?

Reklamer