Enterprise 2.0 = Knowledge management 2.0 ?

1 12 2009

Knowledge management er ikke noe nytt begrep innen bedrifts og ledelsesfaget. Det hele handler om i tilgjengeliggjøre kunnskapen som ligger i bedriften. Men likevel har det tradisjonellt sett vært komplisert å få tak i denne kunnskapen. Det er skrevet hyllemeter på hyllemeter med bøker om dette faget. Mange ulike vinker inne ledelse, kultur, økonomi osv. Jeg skal ikke begi meg ut på knowledge management faget, for det kan andre bedre enn meg. Men en tendens som en ser i nyere tid er at teknologi gjennom sosiale medier og web 2.0 er et sterk bidrag til å realisere knowledge management i praksis.

Kunnskapen ligger lagret hos enkelt mennesker eller skapes i dialogen mellom mennesker. Det som har skjedd gjennom revolusjonen sosiale medier er at dialogen mellom mennesker skjer på det elekroniske mediet i større grad, noe som gjør at mennesker rundt enkelt kan delta i dialogen og tilføre denne eksta verdi. Samt at dialogen og informasjonen/kunnskapen enkelt kan gjenfinnes av andre senere.

I presentasjonen enterprise 2.0 = knowledge management 2.0 kobler man elementene sammen og kaller for knowledge manage 2.0.

Reklamer