Litteratur om enterprise 2.0

1 12 2009

Det er muligens et paradoks at jeg leter etter trykt litteratur om faget enterprise 2.0, men noen ganger er en bok bedre å lese enn elektroniske artikler (på nettet er det enorme megnder med iformasjon).

Kom i den forbindelse over boken Implementing Enterprise 2.0 som virker ut til å være en velbalansert bok som tar for seg de fleste emner og dimensjoner for implementering i organisasjoner.  Boken finner du på amazone, i tillegg ligger det fire kapitler tilgjengelige elektronisk som en «sneak peak».  Disse har jeg lagt ved nedenfor.

Reklamer