web 2.0 til enterprise 2.0 – kan man kopiere samme suksess?

29 10 2009

web 2.0 og sosiale medier har slått til for full kraft i Norge. Siste undersøkelse fra TNS Gallup viser at Facebook er mer populært enn VG når sosiale medier tas inn i medieundersøkelsen. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder å ta i bruk ny medieteknologi. Noe som må være et tydelig tegn på at janteloven er truet og at vi liker å eksponere oss som mennesker.

Nette strømmes over av videosnutter og fakta informasjon som underbygger det faktum at vi kommer til å endre måten vi samhandler og kommuniserer. Ja vi har adoptert teknologien og vi liker å dele informasjon og kunnskap. Nå er neste steg å implementere samme kulturen inn i bedriftene (gi og få informasjon).

Noen bedrifter har forsøkt, andre er i tenkegropen og noen strever med å etablere en kultur for samhandling og kunnskapsdeling. Jeg er på iherdig jakt etter å finne historiene om de som lykkes og de som mislykkes, men disse er det langt mellom. Få ønsker å dele erfaringer om hvordan enterprise 2.0 prosjektet gikk….

Havner vi i samme fellen som for CRM løsningene som skulle redde alle bedriftene og være nerven i kunnskapen om kundene våre? For enkelte selskaper ble CRM løsningen ett dårlig og dyrt adresseregister over kundene og ikke noe mer. Hva skyltes dette? Ønsket vi ikke å dele den kunnskapen vi hadde om kunden, eller ble løsningene for unaturlige og komplekse å benytte? Mange føler at man ikke kan gi for mye av seg selv i jobbsammenheng da det tross alt er kunnskapen og kompetansen vår som gjør oss attraktive.  «Bedriften er jo helt avhengig av meg» – «jeg er en uerstattelig ressurs» (liker vi hvertfall å tro).

Innføring av enterprise 2.0 har helt andre utfordringer enn hva vi ser ift sosiale medier på internett. Konteksten på jobb er en annen, noen av utfordringene kan være leder – medarbeider forholdet, frykten for å tabbe seg ut, eksponering i  bedriften er farligere. Vi har muligens ikke samme kulturen på jobb som i privatlivet?

Jeg har ikke vært gjennom hele prosessen selv enda og er veldig søkende etter hvilke organisasjonskulturere som lykkes med enterprise 2.0. Hva betegner en slik kultur, hvilke bransjer har denne kulturen?

Slide nr 54 i presentasjonen «Enterprise 2.0 : Leveraging collaboration platforms to foster knowledge, innovation and productivity» av Cecil Dijoux, illustrerer nettopp noen av de motsetningsforhold man kan oppleve i enterprise 2.0 som man ikke ser ute på internett. Se presentasjonen men merk deg forholdene i slide nr 54.

Reklamer
Selvmotsigelse å forby eksterne sosiale medier i bedrifter?

28 10 2009

Er det en selvmotsigelse å forby sosiale medier på internett som eksempelvis facebook og twitter men samtidig stå frem som en kunnskapsbedrift? Er det mulig å satse på interne sosiale medier (kunnskapsdeling) men samtidig gjøre de eksterne sosiale mediene utilgjengelige? Det er i disse dager en heftig debatt om tilgangen til facebook skal stoppes ute i bedrifter verden over. Majoritene argumenterer med misbruk av arbeidstid som sitt sterkeste kort. Tar virkelig bedriftene disse beslutningene basert på rett grunnlag eller baseres det kun på uvitenhet?

Mange spørsmål og mye står ubesvart.

Blogginnlegget «BLOKKERING AV SOSIALE MEDIER PÅ ARBEIDSPLASSEN – å ro baklengs inn i fremtiden» av Sølvi.E.Suongir belyses dette i en interessant påstand. I samme blogginnlegget finner vi også flere interessante linker til samme temaet. Les bloggen til Sølvi og gjør deg opp din egen mening…………

Did you know – Human capital edition – Noe å tenke over?

social software – nye måter å samhandle på?

20 10 2009

De fleste bedrifter ønsker å legge til rette for samhandling og kunnskapsdeling i en eller annen grad. Samhandling på tvers av avdelinger, divisjoner og nasjonale grenser internt i samme selskap blir mer og mer vanlig gjennom prosjektarbeide og andre aktiviteter som skjer i bedriftene.

selv i 2009 skjer det meste av denne samhandlingen gjennom e-post som sendes til de som er innen samme prosjekt, styringsgrupper, referansegrupper osv. Mandater, statuser, rapporter osv sendes for godkjenning, gjennomlesning osv, det er ikke rart at e-post serverne blir fullere og fullere. Det verste tenkelige er når en ansatt slutter og noen må overta innholdet i postkassen slik at ma n kan få en viss oversikt over hva medarbeideren hadde av informasjon.

Det tyske selskapet T Systems Multimedia Solutions har laget tre fantastisk gode presentasjoner som tar oss gjennom de faktiske forholdene som illustrerer hvordan vi arbeider i dag, hvordan vi etterstreber å få kontroll på kunnskapen på feil måte og hvilke aktiviteter vi bør iverskette for å oppnå en transperent kunnskapsorganisasjon.

Sett av tid og la deg motivere  : )

Hva kan dere gjøre annerledes i deres selskap?