Selvmotsigelse å forby eksterne sosiale medier i bedrifter?

28 10 2009

Er det en selvmotsigelse å forby sosiale medier på internett som eksempelvis facebook og twitter men samtidig stå frem som en kunnskapsbedrift? Er det mulig å satse på interne sosiale medier (kunnskapsdeling) men samtidig gjøre de eksterne sosiale mediene utilgjengelige? Det er i disse dager en heftig debatt om tilgangen til facebook skal stoppes ute i bedrifter verden over. Majoritene argumenterer med misbruk av arbeidstid som sitt sterkeste kort. Tar virkelig bedriftene disse beslutningene basert på rett grunnlag eller baseres det kun på uvitenhet?

Mange spørsmål og mye står ubesvart.

Blogginnlegget «BLOKKERING AV SOSIALE MEDIER PÅ ARBEIDSPLASSEN – å ro baklengs inn i fremtiden» av Sølvi.E.Suongir belyses dette i en interessant påstand. I samme blogginnlegget finner vi også flere interessante linker til samme temaet. Les bloggen til Sølvi og gjør deg opp din egen mening…………

Did you know – Human capital edition – Noe å tenke over?

Reklamer
Visualisering er mer enn grafer og kakediagram

21 10 2009

Kom tilfeldigvis over http://www.wordle.net/

Ble utrolig fasinert over hvordan jeg kunne leke med tekstsamlinger og nettsider. Tag clouds er ikke noe nytt, men med de rette verktøyene så blir det både underholdende, lærerikt og en tankevekker. Nesten som et Kinderegg  : )

Du kan enkelt sette inn en nettadresse og wordle visualiserer teksten for deg. Test ut din egen blogg eller en annen nettside.

Wordle visualisering av blogbjarte.wordpress.com

Wordle visualisering av blogbjarte.wordpress.com

social software – nye måter å samhandle på?

20 10 2009

De fleste bedrifter ønsker å legge til rette for samhandling og kunnskapsdeling i en eller annen grad. Samhandling på tvers av avdelinger, divisjoner og nasjonale grenser internt i samme selskap blir mer og mer vanlig gjennom prosjektarbeide og andre aktiviteter som skjer i bedriftene.

selv i 2009 skjer det meste av denne samhandlingen gjennom e-post som sendes til de som er innen samme prosjekt, styringsgrupper, referansegrupper osv. Mandater, statuser, rapporter osv sendes for godkjenning, gjennomlesning osv, det er ikke rart at e-post serverne blir fullere og fullere. Det verste tenkelige er når en ansatt slutter og noen må overta innholdet i postkassen slik at ma n kan få en viss oversikt over hva medarbeideren hadde av informasjon.

Det tyske selskapet T Systems Multimedia Solutions har laget tre fantastisk gode presentasjoner som tar oss gjennom de faktiske forholdene som illustrerer hvordan vi arbeider i dag, hvordan vi etterstreber å få kontroll på kunnskapen på feil måte og hvilke aktiviteter vi bør iverskette for å oppnå en transperent kunnskapsorganisasjon.

Sett av tid og la deg motivere  : )

Hva kan dere gjøre annerledes i deres selskap?

The conversation prism

18 10 2009

«The art of listening, learning and sharing»

The conversation prism er en god illustrasjon på de ulike sosiale mediene som finnes i dag.  Visualiseringen gir et bilde av hvor de ulike samtalene finner sted, satt inn i ulike kategorier.  For de som er nye og ukjent med de sosiale medier så er dette et godt sted å begynne for å vise bredden og typen steder.

For full forklaring av «the conversation prism» og personene bak så finner du mer på denne lenken http://www.briansolis.com/2008/08/introducing-conversation-prism/

Social Software internt i bedrifter !

16 10 2009

Det finnes utrolig mange flinke som skriver om markedsføring på nett, nettsamfunn, blogging osv. Det hele handler om å være tilstede ute hos kundene og ikke minst bli omtalt av kundene. Web 2.0 og sosiale medier har endret og kommer til å endre radikalt måten vi samhandler elekronisk. utbredelsen av sosiale medier har eksplodert ute på internett og facebook er blitt den store vinneren som det mest omtalte  samfunnet, paradoksalt nok så er det kun i senere tid at Facebook kan viste til positive økonmiske resultater (ting tar tid).

Hvorfor ta opp dette som tema ift sosiale medier i bedrifter – poenget er at alle har et eksternt fokus på om sosiale medier skal være lovlig å benytte i bedriften (eks. Facebook) samt samtidig om det skal satses aktivt på tilstedeværelse og markedføring i disse kanalene. Svært få har tatt innover seg og lagt til rette for det å ta ut potensiale i å benytte denne samhanlingsmetodikken internt i bedriften. Kan naturlig nok ha med at det å skjønne hele bildet ift måten å arbeide på er  noe som ikke endres over natten, metodikken er ikke lært opp og kulturen er ikke bygget.  Kulturbygging tar mange år og av og til generasjoner, men likevel så har vi gjennom teknologien klart å få halve den norske befolkningen til å få inn facebook i vokabularet. Til og med svigermoren min som aldrig har tatt i en PC har hørt om facebook og alt det «galne ungdommen bruker tiden på».

Kan den nye teknolgien i web 2.0 og arbeidsmetodikken gjennom sosiale medier gi selskapene et konkurransefortinn i fremtiden? Både ift ekstern deltakelse men ikke minst gjennom å implementere denne typen teknolgi og kultur internt i bedriften?

Did you know! er en fantastisk filmsnutt som illustrerer nettopp noen avdet jeg prøver å kommunisere gjennom denne bloggen. Se snutten og tenk de store tankene nettopp ift ditt nettverk og hvordan kunnskap skapes og tilegnes fremover……..

Har du ideer og erfaringer med å bygge denne typen kultur i din bedrift så hiv deg på og gi innspill.

WordPress fra iPod touch

23 07 2009

Da er blogging fra iPoden på plass.
Worpress appen til iPhone fungerer som forventet.

Appen finner du her WordPress iPhone